Асуулга: БРЭНДИНГ

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Энэхүү асуулга нь брендинг бүтээхэд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах зорилготой. Та анхааралтай уншиж үнэн бодитой бөглөхийг хүсье.

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Энэхүү асуулга нь брендинг бүтээхэд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах зорилготой. Та анхааралтай уншиж үнэн бодитой бөглөхийг хүсье.Танай байгууллага ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг вэ?
Хэдэн жилийн турш үйл ажиллагаа явуулж байгаа вэ?
Бизнес ангилал:
Урьд нь лого/брендинг хийлгэж байсан эсэх:


Дараагийн 5 жилд танай байгууллага ямар харагдмаар байна?
3 хүртэлх хариулт сонгоно уу.
Таны хэрэглэгч хэн бэ?


Танд доорх логонуудаас аль нь зүгээр санагдаж байна?

Өөрийн байгууллага/брендээ амьтнаар төсөөлвөл:
Дараах алдартан/дүрээр брендээ төсөөлвөл:
Хөгжмийн төрлөөр өөргийгөө төсөөлвөл:

Та брендийн зан төрхөө ямар байлгамаар байна вэ?

/Чухал-Чухал биш 1-10/

5

5

5

5

5

5

5

5
19. Танд юу хэрэгтэй вэ?