Гэрэл зургийн ажил:

“Борголжин”

Захиалагч
Борголжин Cole Haan Mongolia
Үйлчилгээ

Сурталчилгааны гэрэл зураг

Огноо
2020 JUNE
Ажилласан баг

Г.Луубат – Гэрэл зурагчин
О.Мягмардорж – Гэрэл зурагчин
О.Чинбат – Гэрэл зурагчин