Гэрэл зургийн ажил:

“Sport Club”

Захиалагч

Shangri-La Sports Club

Үйлчилгээ

Сурталчилгааны гэрэл зураг

Огноо

2020 JAN

Ажилласан баг

Г.Луубат – Гэрэл зурагчин

О.Мягмардорж – Гэрэл зурагчин