Гэрэл зургийн ажил:

“BMW OLD VS NEW”

Төрөл: “Бүтээгдэхүүний зураг авалт”
Гэрэл зургийн ажил: “BMW X6 Beast”
Захиалагч: BMW Mongolia Bavaria Motors LLC
Огноо: 2020 JUNE / Гэрэл зурагчин: Luubat B Gansukh

Төрөл: “Бүтээгдэхүүний зураг авалт”
Гэрэл зургийн ажил: “BMW X7”
Захиалагч: BMW Mongolia Bavaria Motors LLC
Огноо: 2020 APR / Гэрэл зурагчин: Luubat B Gansukh

Төрөл: “Бүтээгдэхүүний зураг авалт”
Гэрэл зургийн ажил: “BMW X7”
Захиалагч: BMW Mongolia Bavaria Motors LLC
Огноо: 2020 APR / Гэрэл зурагчин: Luubat B Gansukh