Гэрэл зургийн ажил:

“Central Passport”

Захиалагч

Central Tower

Үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүний гэрэл зураг

Огноо

2019 JUL

Ажилласан баг

Т.Мөнхдэлгэр – Гэрэл зурагчин