Vertex Mining Partner

Захиалагч
Vertex Mining Partner
Үйлчилгээ

Drone зураг авалт

Огноо

Sep/2019

Ажилласан баг

О.Мягмардорж- Гэрэл зурагчин

Төгссаруул- Гэрэл зурагчин