Гэрэл зургийн ажил:

“Noemi Timeless piece of art”

Захиалагч

 NOEMI

Үйлчилгээ

Загварын гэрэл зураг

Огноо

09/2021

Ажилласан баг

О.Чинсанчир – Гэрэл зураг засвар
Г.Луубат – Гэрэл зурагчин
Г.Нямдэлгэр- Гэрэл зурагчин

Ц.Бат-Оргил- Гэрэл зурагчин