Шигүдэри – Монгол Үндэстний Сүүн Шимийн Архи

Захиалагч

Genesis United Manufacturer

Үйлчилгээ

Суртчилгааны гэрэл зураг

Бүтээгдэхүүний суртчилгаа

Огноо

11/2017

Ажилласан баг

Т.Мөнхдэлгэр – Гэрэл зурагчин