Голомт Банк
The Color Card / Union Pay

7-22 насны хүүхэд залууст зориулагдсан хэрэглэхэд хялбар, олон улсын эрхтэй NFC технологийн картны 3D визуал сет. Сетийг хийхдээ өнгө бүрийн илэрхийлэлийг бодолцож тус картаад худалдаж авах боломжтой зүйлүүдээр хүрээлүүлсэн зохиомж гаргасан байгаа.

Захиалагч

Голомт банк ХХК

Үйлчилгээ

3D визуал

Огноо

12/01/2022

Ажилласан баг

Ч.Санчир – Видео графикч