Гэрэл зургийн ажил:

“Celebrate with us”

Захиалагч
Brussels Belgian Beer Cafe, Shangri-La Mall
Үйлчилгээ

Сурталчилгааны гэрэл зураг

Огноо
2021 SEP

Ажилласан баг

Г.Луубат – Гэрэл зурагчин
О.Мягмардорж – Гэрэл зурагчин
О.Чинбат – Гэрэл зурагчин

Ц.Бат-Оргил- Гэрэл зурагчин

О.Чинсанчир- Гэрэл зурагчин