Lamy

Шинэ жилийн бэлгийн худалдаанд зориулсан зураг авалтыг хийж гүйцэтгэв. Захиалагч талаас бүтээгдэхүүнийхээ олон төрлийг харуулахыг хүссэн бөгөөд бид дараах шийдлийг гарган зураг авалтаа хийлээ. 

Тус бүтээгдэхүүнүүдийг шинэ жилийн бэлэг болговол хэрхэн зохистой бас тохирох вэ гэсэн үндсэн санааг гаргахын тулд баярын уур амьсгал оруулсан сет засаж зургуудыг авав.

Захиалагч

Lamy Mongolia

Үйлчилгээ

Гэрэл зураг

Огноо

06/12/2022

Ажилласан баг

О.Мягмардорж – Зургийн ахлах
Г.Нямдэлгэр – Зургийн туслах