Leader Cashmere

Бид Leader Cashmere-ийн бүтээгдэхүүний лүүкбүүк зураг авалтыг хийлээ.  Leader Cashmere нь 2011 оноос бүтээгдэхүүнээ гаргаж байсан бөгөөд энэ жил брэндээ шинэчилж, загвартаа хүртэл өөрчлөлт хийсэн юм.

Зураг авалтын моделуудыг захиалагч талаас бэлдэж бид харин шинэчлэгдсэн загваруудын өнгө, загвар, онцлогыг тод харуулах зорилготой ажилласан юм.

Захиалагч

Leader Cashmere

Үйлчилгээ

Гэрэл зураг
Загвар
Лүүкбүүк

Огноо

12/12/2022

Ажилласан баг

Г.Луубат – Зургийн ахлах
Г.Нямдэлгэр – Зургийн туслах