Numur
ХАРИУЛ эсвэл ИД

7-22 насны хүүхэд залууст зориулагдсан хэрэглэхэд хялбар, олон улсын эрхтэй NFC технологийн картны 3D визуал сет. Сетийг хийхдээ өнгө бүрийн илэрхийлэлийг бодолцож тус картаад худалдаж авах боломжтой зүйлүүдээр хүрээлүүлсэн зохиомж гаргасан байгаа.

Захиалагч

M Bank

Үйлчилгээ

3D визуал

Огноо

12/01/2022

Ажилласан баг

Ч.Санчир – Видео графикч