ROC Caffeine Bar зураг

Гэрэл зургийн ажил: “Roc Buddha Vista Main Menu”

Төрөл: “Хоолны гэрэл зураг”
Захиалагч: ROC Caffeine Bar
Огноо: 2021 AUG / Ажилласан баг: Niima Gansukh

Гэрэл зургийн ажил: “Everyday ROC”

Төрөл: “Бүтээгдэхүүний зураг авалт”
Захиалагч: ROC Caffeine Bar
Огноо: 2021 JUN / Ажилласан баг: team suuder.

Гэрэл зургийн ажил: “Probat”

Төрөл: “Брэнд зураг авалт”
Захиалагч: ROC Caffeine Bar
Огноо: 2019 JUN / Гэрэл зурагчин: Munkhdelger Tuvshin

Гэрэл зургийн ажил: “Brewed Coffee”

Төрөл: “Бүтээгдэхүүний зураг авалт”
Захиалагч: ROC Caffeine Bar
Огноо: 2019 JUN / Гэрэл зурагчин: Maagaa L Bhgu Yu

Гэрэл зургийн ажил: “R.O.C Caffeine Bar 2.0”

Төрөл: “Дотоод заслын зураг авалт”
Гэрэл зургийн ажил: “R.O.C Caffeine Bar 2.0”
Огноо: 2019 JUN / Гэрэл зурагчин: Munkhdelger Tuvshin

Гэрэл зургийн ажил: “R.O.C Caffeine Bar”

Төрөл: “Дотоод заслын зураг авалт”
Гэрэл зургийн ажил: “R.O.C Caffeine Bar”
Огноо: 2019 JUN / Гэрэл зурагчин: Munkhdelger Tuvshin

Гэрэл зургийн ажил: “R.O.C Caffeine Bar 3”

Төрөл: “Дотоод заслын зураг авалт”
Захиалагч: ROC Caffeine Bar
Огноо: 2019 JUN / Гэрэл зурагчин: Maagaa L Bhgu Yu

Гэрэл зургийн ажил: “Esperesso Coffee”

Төрөл: “Бүтээгдэхүүний зураг авалт”
Захиалагч: ROC Caffeine Bar
Огноо: 2019 JUL / Гэрэл зурагчин: Maagaa L Bhgu Yu
Захиалагч
ROC Caffeine Bar
Үйлчилгээ

Дотор заслын зураг

Бүтээгдэхүүний зураг

Суртчилгааны гэрэл зураг

Огноо

Jul/2019 –  Aug/2021

Ажилласан баг

Suuder Team