ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дизайн

3D визуал

Тусгай программ хангамж ашиглан гурван хэмжээст орчинд график дүрслэл, дизайн бүтээх үйл ажиллагаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Арт дирекц

Төслийн дизайн, урлагийн чиглэлийн бүх талын менежментийн ажлыг чиглүүлж, зохицуулах үйл ажиллагаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Брэндинг

Аливаа брэндийг зах зээлд нэвтрүүлэх, тогтвортой байршуулахад зориулагдсан ялгамж чанар бүхий мастер элементүүдийг бид бүтээж байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Вэб сайт

Байгууллага, түүний бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэндийн талаарх мэдээллийн агуулга, загвар, өнгө төрхийг хэрэглэгчид үзэхэд хялбар, цэгцтэй харагдах байдлаар төлөвлөж веб дизайныг бий болгох.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Иллустрац

Бид таны хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан ВИЗУАЛ харилцааг тань үр дүнтэй, зардал багатай байлгах дараах чиглэлүүдэд ажиллаж байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Лого

Брэнд лого нь компанийн зорилго, үнэт зүйл, алсын харааг илтгэх утга санааг шингээсэн график дүрсийн нийлбэр.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сет дизайн

Арга хэмжээ, үйл ажиллагааны тайзны үзэмж, ерөнхий дүр төрхийн зураглалыг бий болгох үйл ажиллагаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сошиал пост

Бараа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг текст болон зургаар илэрхийлсэн олон нийтийн сүлжээнд нийтлэх зорилготой постер бий болгох үйл ажиллагааг.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хэвлэлийн эх бэлтгэл

Бизнесийн харилцаанд ашиглагдах онцлог хэв загвартай бүх төрлийн эх бэлтгэлийг гүйцэтгэнэ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ