ГЭРЭЛ ЗУРАГ

Сурталчилгаа

Зохиомжийн хүрээнд тухайн бүтээгдэхүүний онцлог шинж, хийц загвар хэрэглээг илэрхийлж борлуулалт болоод байршуулалттай шууд холбогддог сурталчилгааны гэрэл зургийн ажлуудыг танилцуулж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн ажлууд
БҮХ АЖЛУУДЫГ ҮЗЭХ