ГЭРЭЛ ЗУРАГ

Автомашин

Өндөр үнэтэй автомашины маркетингийн ажилд тухайн автомашинд зориулагдсан гэрэл зураг онцгой байр суурь эзэлдэг. Учир нь автомашины онцлог, үнэ цэнийг зөвхөн текст хэлбэрээр хүргэх нь дутмаг тул тухайн автомашины атмосфер, салоны нарийн хийц зэргийг гэрэл зургаар төгс илэрхийлэх боломжтой.

Сүүлд нэмэгдсэн ажлууд
БҮХ АЖЛУУДЫГ ҮЗЭХ