ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Видео

Контент

Таны хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурлан гарсан концепцийн дагуу богино болон урт хэмжээтэй үзэхэд сонирхолтой бүх төрлийн видео контент хийнэ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сурталчилгаа

Таны брэнд, бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд зориулж TVC буюу телевизийн реклам бүтээх үйлчилгээ. TVC нь богино хугацаанд өөрсдийгөө сурталчлах бүрэн боломжтой.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ярилцлага

Бид таны хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн бүх төрлийн ярилцлагийг визуал болгож үйлчилнэ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөдөлгөөнт 2D

Тусгай программ хангамж ашиглан гурван хэмжээст орчинд график дүрслэл, дизайн бүтээх үйл ажиллагаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөдөлгөөнт 3D

Төслийн дизайн, урлагийн чиглэлийн бүх талын менежментийн ажлыг чиглүүлж, зохицуулах үйл ажиллагаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Рийлс

Бид таны хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан ВИЗУАЛ харилцааг тань үр дүнтэй, зардал багатай байлгах дараах чиглэлүүдэд ажиллаж байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тайлбар бичлэг

Арга хэмжээ, үйл ажиллагааны тайзны үзэмж, ерөнхий дүр төрхийн зураглалыг бий болгох үйл ажиллагаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Дрон

Аливаа брэндийг зах зээлд нэвтрүүлэх, тогтвортой байршуулахад зориулагдсан ялгамж чанар бүхий мастер элементүүдийг бид бүтээж байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үйл явдал

Бид бүх төрлийн арга хэмжээ, эвент, үйл явдлыг сурвалжилсан бичлэг хийж үйлчилнэ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ