Гэрэл зургийн ажил:

“Pandora”

Pandora

Төрөл: “Сурталчилгааны зураг”
Захиалагч: Pandora Mongolia
Огноо: 2020 MAY /

Гэрэл зурагчин: Б.Луубат, О.Мягмардорж