Гэрэл зургийн ажил:

“Tony Moly Mongolia”

Захиалагч

Tony Moly Mongolia

Үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүн зураг авалт (моделтой)

Сурталчилгааны гэрэл зураг

Огноо

/10/2019

Ажилласан баг

Г.Балжма – Гэрэл зурагчин