COSE cosmetics:
С Новым годом!

Бид Cose cosmetics-ийн шинэ жилийн баярыг тохиолдуулсан “С НОВЫМ ГОДОМ” кампанит ажлын зураг авалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Яг л хуучны шинэ жилийн нандин дурсгалтай баярын тэр уур амьсгалыг санагдуулам сет бэлдэж, жижиг деталь бүр дээр ажиллаж энэхүү зураг авалтаа хийсэн юм.

Захиалагч

COSE cosmetics

Үйлчилгээ

Гэрэл зураг

Огноо

26/01/2021

Ажилласан баг

Г.Луубат – Зургийн ахлах
Г.Нямдэлгэр – Зургийн туслах