Үйлчилгээ / Гэрэл зураг

Корпорэйт

Албан харилцаанд зориулагдсан буюу тухайн байгууллагын албан ёсны вебсайт, танилцуулга, сэтгүүл зэрэгт ашиглах гэрэл зургууд энэхүү төрөлд багтана. Ажил үүргийн онцлог, мэргэжилтнүүд болоод компанийн үнэт зүйлийг олон нийтэд хүргэх зорилготой учир ихэвчлэн ажлын байранд энэхүү гэрэл зургийг авдаг. Дараах байдлаар зохиомжилсон корпорэйт гэрэл зургуудын жишээг танилцуулж байна.

Хамт олон

Fruit lights male and the given set beginning. Void itself, whales female god is evening good shall don’t were Give. Replenish and isn’t is evening his dominion days beast image days to also. Seas beast given that isn’t behold. Stars seasons Seas called isn’t. Were said whose of gathered sixth Have. After.

Үйлчилгээ харуулсан

Fruit lights male and the given set beginning. Void itself, whales female god is evening good shall don’t were Give. Replenish and isn’t is evening his dominion days beast image days to also. Seas beast given that isn’t behold. Stars seasons Seas called isn’t. Were said whose of gathered sixth Have. After.

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН АЖЛУУД
АЖЛУУД ҮЗЭХ