Үйлчилгээ

Нэмэлт үйлчилгээ

Таны болон брэндийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэхүйц үндсэн үйлчилгээнүүдээс гадна доорх нэмэлт үйлчилгээнүүдийг хийж, гүйцэтгэж өгнө.

Веб сайт

Таны компани, брэндийг илэрхийлэх веб сайтыг хүсэл зорилго, концепцийн дагуу хийж гүйцэтгэж өгнө.

Дэлгэрэнгүй

3D визуал

Хэрэв таны хэрэгцээнд 3D визуал бүтээл хэрэгтэй бол үндсэн концепц дээр суурилсан 3D бүтээлийг хийж өгнө.

Дэлгэрэнгүй

Дрон

Таны хүссэн бүтээгдэхүүний дагуу дрон зураг, бичлэг дүрсийг чанартай бичиж гүйцэтгэнэ.

Ажлууд үзэх

Подкаст

Хүлээн авагчдын сонирхолд нийцүүлэн тодорхой сэдвийн хүрээнд экспертүүдтэй чөлөөтэй яриа өрнүүлэх нь подкастын онцлог. 

Ажлууд үзэх