ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Маркетинг

Төслийн хөгжүүлэлт

Төсөл боловсруулж, хэрэгжих төлөвлөгөөний хамт гаргаж үйлчилнэ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сошиал хуудас хөгжүүлэлт

Брэндингийн концепцийн дагуу үргэлжлүүлэн сошиал сувгуудыг баяжуулан хөтлөнө.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Бичвэр / Копиврайт

Аливаа брэнд, үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал болоод борлуулалтыг өсгөх, хүлээн авагчдын сонирхлыг татах постод зориулагдсан бичвэрүүд энэхүү төрөлд багтана.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ