МАРКЕТИНГ

Төслийн хөгжүүлэлт

Аливаа бизнес, зах зээлийн үйлчилгээ, брэндийн үндсэн санаа, концептод суурилж судалгаа, шинжилгээ хийж хэрэгжих төлөвлөгөөний хамтаар боловсруулна. Төсөл анхны санаанаас эхлэн хэрэгжих, эцсийн үе шат хүртэл нарийн төлөвлөгөөний дагуу явагдах нь амжилттай хэрэгжих үндсэн шалгуур болдог.

Сүүлд нэмэгдсэн ажлууд
БҮХ АЖЛУУДЫГ ҮЗЭХ