ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Маркетинг дэмжих
шалгарсан хэрэгсэл

Бид таны бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирох
цогц маркетингийн цогц үйлчилгээг санал болгож байна.

Төлөвлөлт

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд таниулахад олон нийттэй харилцах, хэрэглэгчидтэйгээ харилцах тусгай стратеги, төсөвт төлөвлөгөө боловсруулах нь хамгийн чухал.

Бүтээлч

Бүтээлч сэтгэлгээнд суурилсан маркетинг болон контентууд нь үйлчилгээний гол зүйлсийн нэг.

Идэвхжүүлэлт

Идэвхжүүлэлтийн ажлыг тууштай урт хугацаанд хийх нь хүн ам цөөнтэй жижиг зах зээлд баттай байршихад тусладаг.

Контент

Маркетингийн харилцаанд чанартай, хүний сэтгэл хөдөлгөм, таныг бүрэн илэрхийлэх контентууд хамгийн чухал.