Үйлчилгээ

Видео

Видео ажил нь гүйцэтгэгч болон захиалагчаас сайтар урьдач бэлтгэлийг шаарддаг ба зардал өндөр боловч хүлээн авагчдад хоногших, бодит сэтгэгдэл үлдээх, брэндийн тухай богино хугацаанд их мэдээлэл хүргэх зэрэг олон давуу талтай.

TVC

Бид таны хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан ВИЗУАЛ харилцааг тань үр дүнтэй, зардал багатай байлгах дараах чиглэлүүдэд ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Видео контент

Хэрэв та аль хэдийн брэндингээ хийлгэсэн тохиолдолд гарсан концепцийн дагуу үргэлжлүүлэн баяжуулж хэрэглээнд зориулан гаргана.

Дэлгэрэнгүй

Ярилцлага

Бид таны хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан ВИЗУАЛ харилцааг тань үр дүнтэй, зардал багатай байлгах дараах чиглэлүүдэд ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Үйл явдал

Бид таны хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан ВИЗУАЛ харилцааг тань үр дүнтэй, зардал багатай байлгах дараах чиглэлүүдэд ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй