Түншүүд

Бүтээлч байдал, хамтын ажиллагааны уулзах цэг

Бид 5 жилийн хугацаанд салбар бүрийн байгууллага, хамт олонтой хамтарч ажиллажээ. Бүтээлч байдлыг дэмжин бидэнтэй хамтарч ажилладаг түншлэгч байгууллагуудыг танилцуулж байна.

Банк санхүү

Банк, санхүүгийн байгууллагууд болон финтек үйлчилгээнүүд

Худалдаа, Үйлдвэрлэл

Гадаад болон дотоодын брэнд худалдаа, хүнсний болоод хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбар

Үйлчилгээ

Нийтийн хоол,  харилцаа холбоо, мэдээлэл технологи гээд төрөл бүрийн үйлчилгээний салбар

Нийгэм

Олон нийтэд зориулан үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

Олон улсын

Олон нийтэд зориулан үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллагууд

Барилга, Интерьер

Үл хөдлөхийн төслүүд, интерьер зураг, төслийн болоод, үйлдвэрлэл худалдааны байгууллагууд бүхий бүтээн байгуулалтын салбар

Брэндүүд

Олон улсад өөрсдийн үйл ажиллагаа, нэр хүндээрээ танигдсан брэндүүд

Бүтээлч

Бүтээлч байдлыг эрэлхийлж нийгэмд нөлөөлөгч байгууллагууд

Уул уурхай

Уул уурхай, ашигт малтмал, олборлолт, хүнд үйлдвэрийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд

Энтертэйнмент

Хөгжмийн лейбл, урлаг соёл, энтертэйнмент салбарын байгууллагууд