Гэрэл зургийн ажил:

“BMW Mongolia 2021 THE X7 xDrive 40i”

Захиалагч

BMW Mongolia

Үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүний гэрэл зураг

Огноо

2021 JUL

Ажилласан баг

Г.Луубат – Гэрэл зурагчин
О.Чинбат – Зургийн туслах

О.Мягмардорж – Гэрэл зурагчин