Central Mall BLACK FRIDAY”

Захиалагч

Central Tower

Үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүний гэрэл зураг
Сурталчилгааны гэрэл зураг

 

Огноо

11/2019

Ажилласан баг

О.Мягмардорж- Гэрэл зурагчин

 

Ажилласан баг

Retouch- Tussaruul

Style – Anu Dol