Гэрэл зургийн ажил:

“Omija Water”

Захиалагч

Omija Water

Үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүний гэрэл зураг

Огноо

2019 JUL

Ажилласан баг

О.Мягмардорж – Гэрэл зурагчин

Т.Мөнхдэлгэр – Гэрэл зурагчин