Гэрэл зургийн ажил:

“Social media Influencing”

Захиалагч

 World Wine

Үйлчилгээ

Social media Influencing

Огноо

2020 OCT

Ажилласан баг

О.Мягмардорж – Гэрэл зурагчин

Б.Гансүх – Гэрэл зурагчин