Central Mall BLACK FRIDAY”

Төрөл: “Бүтээгдэхүүн зураг авалт”‘

Дүрс бичлэгийн ажил: “Summer Collection”

Захиалагч:Central tower

Огноо: 2020 AUG 

Гэрэл зурагчин: О.Мягмардорж, Б.Луубат

Туслах: О.Чинбат

 

Төрөл: “Fashion зураг авалт”

Дүрс бичлэгийн ажил: “Summer Collection”

Захиалагч:Central tower

Огноо: 2020 AUG 

Гэрэл зурагчин: О.Мягмардорж, Б.Луубат

Туслах: О.Чинбат