Asahi Craft Cola

Бид үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт 2008 оноос үйл ажиллагаа явуулж буй Мастер групптэй хамтарч ажиллалаа. Мастер группийн 2014 оноос хойш амжилттайгаар хэрэгжсэн “Pro One”, “Хоймор”, “UB Tower”, “UB Tower Plus” гэсэн дөрвөн оффисын төслүүдийн гаднах экстерьер гэрэл зургийг авч ажилласан юм. Салбарын олон жилийн туршлага, судалгаанд үндэслэж хотын хамгийн таатай бүсүүдэд байгуулагдсан тус оффисын барилгуудыг тухайн орчноос нь ялгаж, гадна тохижилтын хамт харуулахыг зорилоо.

Бид үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт 2008 оноос үйл ажиллагаа явуулж буй Мастер групптэй хамтарч ажиллалаа. Мастер группийн 2014 оноос хойш амжилттайгаар хэрэгжсэн “Pro One”, “Хоймор”, “UB Tower”, “UB Tower Plus” гэсэн дөрвөн оффисын төслүүдийн гаднах экстерьер гэрэл зургийг авч ажилласан юм. Салбарын олон жилийн туршлага, судалгаанд үндэслэж хотын хамгийн таатай бүсүүдэд байгуулагдсан тус оффисын барилгуудыг тухайн орчноос нь ялгаж, гадна тохижилтын хамт харуулахыг зорилоо.

Захиалагч

Хаан Банк

Үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүний гэрэл зураг
Хэрэглээ харуулсан зураг
Сурталчилгааны гэрэл зураг

Огноо

26/01/2021

Ажилласан баг

Г.Луубат – Гэрэл зурагчин
О.Мягмардорж – Гэрэл зурагчин