Голомт Банк
The Color Card / Master Card

Бид өмнө нь энэхүү The Color Card-ийн 3D визуал сетийг хийж байсан билээ. Энэхүү карт нь 7-22 насны хүүхэд залууст зориулагдсан хэрэглэхэд хялбар, олон улсын эрхтэй NFC технологитой карт юм. Энэ удаагийн сетийг хийхдээ өнгө бүрийн картыг илэрхийлсэн минимал зохиомж гаргав.

Захиалагч

Голомт банк ХХК

Үйлчилгээ

3D визуал

Огноо

26/09/2022

Ажилласан баг

Ч.Санчир – Видео графикч