Erel Group календарь

Автомашинтай холбоотой цогц үйлчилгээний төвлөрсөн UB AUTOCOM  худалдааны төвийн ялгамж чанар, лого дизайн загварыг хийж гүйцэтгэлээ. Олон улсын авто худалдааны төвийн жишиг стандартыг нэвтрүүлсэн тус цогцолборын үндсэн өнгө нь автомашин, замын хөдөлгөөний дүрэм зэргийг илэрхийлэх хар хөх болон цэнхэр өнгийг сонгосон.

Тус төв нь автомашины бүхий л төрлийн үйлчилгээ цогцоор нь төвлөрүүлсэн тул олон янзаар ашиглагдах байдалд үндэслэн брэндингийг хийж гүйцэтгэсэн онцлогтой.

Захиалагч

Улаанбаатар групп ХХК

Үйлчилгээ

Хэвлэлийн эх бэлтгэл

Огноо

05/02/2020

Ажилласан баг

Ж.Энүүжин – Ахлах дизайнер
Б.Түмэн-Өлзий – Дизайнер