Ажлууд / Гэрэл зураг

Автомашин

Тухайн автомашины онцлог, давуу тал, өнгө үзэмж, салон, хэлбэр загварыг гадна болон дотор талаас харуулсан гэрэл зураг.