COSE cosmetics:
С Новым годом!

Бид Cose cosmetics-ийн шинэ жилийн баярыг тохиолдуулсан “С НОВЫМ ГОДОМ” кампанит ажлын зураг авалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Яг л хуучны шинэ жилийн нандин дурсгалтай баярын тэр уур амьсгалыг санагдуулам сет бэлдэж, жижиг деталь бүр дээр ажиллаж энэхүү зураг авалтаа хийсэн юм.

Захиалагч

COSE cosmetics

Үйлчилгээ

Сурталчилгааны гэрэл зураг
Хөрөг зураг

Огноо

03/12/2020

Ажилласан баг

Г.Луубат – Зургийн ахлах
Г.Нямдэлгэр – Зургийн туслах