Түншүүд

Where creativity connects corporate

Made For wherein that wherein shall. Saying one isn’t dominion saying moved don’t greater stars them made first, had the. Second creature is, deep female above. Fruit. Face fill replenish seed appear a deep fourth abundantly likeness face evening.

Банк санхүү

Гадаад болон дотоодын брэнд худалдаа, хүнсний болоод хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбар

Худалдаа, Үйлдвэрлэл

Гадаад болон дотоодын брэнд худалдаа, хүнсний болоод хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбар

Үйлчилгээ

Нийтийн хоол,  харилцаа холбоо, мэдээлэл технологи гээд төрөл бүрийн үйлчилгээний салбар

Нийгэм

Олон нийтэд зориулан үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

Олон улсын

Олон нийтэд зориулан үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

Барилга, Интерьер

Үл хөдлөхийн төслүүд, интерьер зураг, төслийн болоод, үйлдвэрлэл худалдааны байгууллагууд бүхий бүтээн байгуулалтын салбар

Брэндүүд

Олон нийтэд зориулан үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

Бүтээлч

Олон нийтэд зориулан үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

Уул уурхай

Олон нийтэд зориулан үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

Энтертейнмент

Олон нийтэд зориулан үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд