Гэрэл зургийн ажил:

“BMW Mongolia x Michel Amazonka”

Захиалагч
BMW Mongolia
Үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүний гэрэл зураг

Огноо

2021 JUL

Ажилласан баг

Г.Луубат – Гэрэл зурагчин

О.Мягмардорж – Гэрэл зурагчин

О.Чинсанчир – Гэрэл зурагчин

Оргил