Emerald Home

Бид Монголдоо хөшигний зах зээлд 2009 оноос үйл ажиллагаа явуулж буй гэр ахуйн тансаг брэнд Emerald Home-ийн бүтээгдэхүүнүүдийн зураг авалтыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Бид энэхүү зураг авалтаараа гэр ахуйн болон оффисын орчинд хөшигний мүүд буюу уур амьсгал бүрдүүлэн хүмүүст санаа өгөх зорилготой байв. Хөшигний үндсэн өнгө, баригч, бүслэгч зэрэг тоногуудын хоорондын уялдаа, зохицлыг илэрхийлж зураг авалтаа хийсэн юм.

Хөшигний зураг авалт нь тухайн хөшигний онцлогийг үзүүлэх бас бодитой гоё харуулахад хэцүү бүтээгдэхүүн тул энэ зураг авалтыг олон янзаар авч байж хүссэн үр дүндээ хүрсэн.

Захиалагч

Эмералд Сийд ХХК

Үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүний гэрэл зураг

Огноо

06/05/2022

Ажилласан баг

О.Мягмардорж – Гэрэл зурагчин