Гэрэл зургийн ажил:

“The Deel Lookbook 2020”

Төрөл: “Lookbook зураг авалт”
Гэрэл зургийн ажил: “The Deel Lookbook 2020”
Захиалагч: CPL LLC
Огноо: 2020 FEB /

Гэрэл зурагчин: О.Мягмардорж , Б.Луубат

Төрөл: “Lookbook зураг авалт”
Гэрэл зургийн ажил: “The Deel Lookbook 2020”
Захиалагч: CPL LLC
Огноо: 2020 FEB /

Гэрэл зурагчин: О.Мягмардорж , Б.Луубат