ГЭРЭЛ ЗУРАГ

Интерьер

Аливаа объект, дотоод орчныг гэрэл зурагт буулгадаг энэхүү төрөл нь өнгө болон орон зайн нийлэмжийг сайтар тооцоолохыг шаарддаг ба тэгш хэмт дүрслэл зонхилдог. Иймд интерьер гэрэл зураг нь дулаан бөгөөд “амьтай” харагддаг.

Сүүлд нэмэгдсэн ажлууд
БҮХ АЖЛУУДЫГ ҮЗЭХ