Үйлчилгээ

Видео

Видео ажил нь гүйцэтгэгч болон захиалагчаас сайтар урьдач бэлтгэлийг шаарддаг ба зардал өндөр боловч хүлээн авагчдад хоногших, бодит сэтгэгдэл үлдээх, брэндийн тухай богино хугацаанд их мэдээлэл хүргэх зэрэг олон давуу талтай.

TVC

Таны брэнд, бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд зориулж TVC буюу телевизийн реклам бүтээх үйлчилгээ. TVC нь богино хугацаанд өөрсдийгөө сурталчлах бүрэн боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Видео контент

Таны хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурлан гарсан концепцийн дагуу богино болон урт хэмжээтэй үзэхэд сонирхолтой бүх төрлийн видео контент хийнэ.

Дэлгэрэнгүй

Ярилцлага

Бид таны хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн бүх төрлийн ярилцлагийг визуал болгож үйлчилнэ. 

Дэлгэрэнгүй

Үйл явдал

Бид бүх төрлийн арга хэмжээ, эвент, үйл явдлыг сурвалжилсан бичлэг хийж үйлчилнэ. 

Дэлгэрэнгүй