Үйлчилгээ / Гэрэл зураг

Экстерьер

Барилгын архитектур хийц бол “чулуунд шигтгэсэн урлаг” хэмээн экспертүүд үнэлдэг. Шинжлэх ухааны олон төрлийг нэгтгэн оршдог барилгын энэхүү гэрэл зургийг өндөр чанартай авахад тоног төхөөрөмж, цаг агаарын нөхцөл байдал ихээхэн хамаардаг. Бид их хотод чимэг болон сүндэрлэж буй дараах барилгуудын экстерьер гэрэл зургийг гүйцэтгэв.

Fruit lights male and the given set beginning. Void itself, whales female god is evening good shall don’t were Give. Replenish and isn’t is evening his dominion days beast image days to also. Seas beast given that isn’t behold. Stars seasons Seas called isn’t. Were said whose of gathered sixth Have. After.

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН АЖЛУУД
АЖЛУУД ҮЗЭХ